De daalse lente is ook een beetje buurthuis

De daalse lente is een levendig en integraal onderdeel van de buurt geworden. Dit heeft geleid tot een natuurlijke groei van zowel leden (mond-tot-mond reclame) als van haar activiteiten. Er is veel betrokkenheid tussen de leden. Doel is niet alleen het verbinden van leden, maar ook extern verbanden leggen tussen ondernemende professionals. Het samen uitdragen van de daalse lente draagt bij aan een betere profilering van de individuele leden.

De daalse lente zorgt ervoor dat iedereen een eigen plek kan vinden. Flexibel werken in de buurt. Bovendien ondervinden we veel enthousiasme van de mensen in de omgeving: omwonenden, winkeliers en horeca-ondernemers zijn blij met de activiteiten die de daalse lente genereert. De daalse lente werkt vanuit drie mooie panden met een professionele uitstraling.